Právě se nacházíte:

Odběr novinek na email

 

Vážení a milí zákazníci,
jako každoročně přicházíme i letos za Vámi s nabídkou pobytů v tuzemsku a na Slovensku. Kromě již tradičních a oblíbených pobytů u vody i na horách jsme do naší nabídky zařadili některé speciální akce jako léčebné a rehabilitační pobyty. Naší hlavní náplní je především rodinná dovolená.
Nabízíme nejen slovenské termální lázně Velký Meder, Podhájskou, Bešeňovou a Dudince, ale i oblast Nízkých a Vysokých Tater: Jasnou, Liptovský Ján, Tatranskou Lomnici. V tuzemsku jsou to především jižní Čechy:  Lipno, Orlická přehrada, Třeboňsko, Bechyně a Šumava: Železná Ruda, Srní, Kubova Huť – hotely penziony, chaty. Zajistíme pro Vás ale také dovolenou na Moravě v Luhačovicích, Všemině, Radějově a na Bítově.
Těm, kteří chtějí strávit dovolenou v zahraničí, můžeme nabídnout jak pobytové tak poznávací zájezdy prostřednictvím celé řady specializovaných kanceláří, které autorizovaně zastupujeme.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za důvěru těm, kteří se již stali klienty naší cestovní kanceláře a zároveň se velmi těšíme na ty z Vás, kteří si vyberete svoji dovolenou právě z naší nabídky.
Potom nám nezbývá něž Vám popřát hezkou dovolenou plnou krásných zážitků.
                                                                                            Pracovníci cestovní kanceláře

NAŠE DALŠÍ NABÍDKA

  • rezervace a prodej letenek všech leteckých společností
  • zajištění autobusových jízdenek a trajektových lístků
  • zajištění služebních cest v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava a zajištění programů na míru dle Vašich přání v tuzemsku a zahraničí
  • cestovní pojištění

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

CK D-TOUR zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu jak v tuzemsku tak v zahraničí. Zajišťuje zájezdy:

- dle katalogové nabídky

- dle objednávky zákazníka

Účastníky zájezdu mohou být osoby starší 18 let, osoby ve věku 15 až 18 let se souhlasem zákonného zástupce, osoby do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem - cestovní kanceláří D-TOUR s.r.o., IČO: 26015897 vzniká na základě písemně potvrzené „Smlouvy o zájezdu“   cestovní kanceláří a úhrady  zálohy zákazníkem na účet cestovní kanceláře.

3. Práva a povinnosti zákazníka

-právo na poskytnutí služeb ve sjednaném rozsahu

-právo na reklamaci případných nedostatků do 30 dnů po skončení zájezdu

-právo být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu

-právo na zrušení účasti na zájezdu ve smyslu stornovacích podmínek cestovní kanceláře

-povinnost zaplatit plnou cenu zájezdu 30 dnů před odjezdem 

-povinnost pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady podle požadavků cestovní kanceláře

-povinnost postupovat podle pokynů pro účastníky zájezdu

-v případě zrušení účasti na zájezdu uhradit odstupné

4. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je oprávněna:

-zájezd zrušit, přesunout dobu jeho konání, změnit jeho program , trasu, cenu, způsob přepravy, objekt ubytování v případě, že nastanou okolnosti, které brání poskytnout služby podle předem stanovených podmínek. Zákazník má poté právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené částky. Pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

-upravit program a trasu během zájezdu, pokud nastanou okolnosti, které brání poskytnout  služby podle předem stanovených podmínek. Zákazníkovi tak nevzniká nárok na slevu   z ceny z důvodu např. nenaplnění programu.

-veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacích známým v době tisku katalogu.

5. Cena zájezdu

Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí cestovní kancelář na „Smlouvě o zájezdu / Objednávce služeb “. Ceny jsou cenami smluvními mezi cestovní kanceláří  na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou v programu každého jednotlivého zájezdu vyjmenovány.

Cestovní kancelář má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případě, kdy po datu stanovení cen v katalogu tj. 12.12.2016, došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot , které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu tj. ke dni 12.12.2016, a to o více než 10 %. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny.

Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle cestovní kancelář zákazníkovi nejpozději do 21.dne před zahájením zájezdu. Je-li cestovní kancelář nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu „Smlouvy o zájezdu“ a lhůtu, do kdy může od smlouvy odstoupit. Tato lhůta nesmí být kratší než pět dnů..

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy v této lhůtě, má se za to, že s její změnou souhlasí.

6. Odstupné

Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy – stornovat zájezd. Zrušení zájezdu vyžaduje písemnou formu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno zájezdu doručeno cestovní kanceláři. V tomto případě má cestovní kancelář právo účtovat odstupné, které je splatné ihned.

Výše odstupného se účtuje za každého účastníka při odstoupení od smlouvy:

základní poplatek /platí se vždy/  50,- Kč u krátkodobých zájezdů do celkové ceny 500,- Kč

                                                    300,- Kč u tuzemských zájezdů

                                                    500,- Kč u zahraničních zájezdů

                                                  1000,- Kč u zahraničních leteckých zájezdů

34 – 21 dní před poskytnutím první služby     50% z ceny objednaných služeb

20 –  7  dní před poskytnutím první služby     70 % z ceny objednaných služeb

6 – 3 dny před poskytnutím první služby       85 % z ceny objednaných služeb

2 – 0 dní před poskytnutím první služby     100% z ceny  objednaných služeb

7. Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník má možnost svoje výhrady neprodleně sdělit v místě pobytu delegátovi nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna  náprava ihned na místě, nebo může svoji reklamaci oznámit v cestovní kanceláři po návratu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu.

8. Pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt (pokud  není uvedeno jinak), je nabízeno jako fakultativní služba.

V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění cestovní kanceláře proti úpadku dle zák.159/1999.

9. Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2017.

Zákazník potvrzuje svým podpisem na „Smlouvě o zájezdu“, že jsou mu tyto podmínky známy, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

 

 

© 2012 Dtour, Všechna práva vyhrazena

Vytvořeno společností EUROPEMC na systému PUBLICMC. Partner DenikyONLINE

Mapa stránek |