Právě se nacházíte:

Odběr novinek na email

 

Vážení a milí zákazníci,
jako každoročně přicházíme i letos za Vámi s nabídkou pobytů v tuzemsku a na Slovensku. Kromě již tradičních a oblíbených pobytů u vody i na horách jsme do naší nabídky zařadili některé speciální akce jako léčebné a rehabilitační pobyty. Naší hlavní náplní je především rodinná dovolená.
Nabízíme nejen slovenské termální lázně Velký Meder, Podhájskou, Bešeňovou a Dudince, ale i oblast Nízkých a Vysokých Tater: Jasnou, Liptovský Ján, Tatranskou Lomnici. V tuzemsku jsou to především jižní Čechy:  Lipno, Orlická přehrada, Třeboňsko, Bechyně a Šumava: Železná Ruda, Srní, Kubova Huť – hotely penziony, chaty. Zajistíme pro Vás ale také dovolenou na Moravě v Luhačovicích, Všemině, Radějově a na Bítově.
Těm, kteří chtějí strávit dovolenou v zahraničí, můžeme nabídnout jak pobytové tak poznávací zájezdy prostřednictvím celé řady specializovaných kanceláří, které autorizovaně zastupujeme.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za důvěru těm, kteří se již stali klienty naší cestovní kanceláře a zároveň se velmi těšíme na ty z Vás, kteří si vyberete svoji dovolenou právě z naší nabídky.
Potom nám nezbývá něž Vám popřát hezkou dovolenou plnou krásných zážitků.
                                                                                            Pracovníci cestovní kanceláře

NAŠE DALŠÍ NABÍDKA

  • rezervace a prodej letenek všech leteckých společností
  • zajištění autobusových jízdenek a trajektových lístků
  • zajištění služebních cest v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava a zajištění programů na míru dle Vašich přání v tuzemsku a zahraničí
  • cestovní pojištění

Cestovní pojištění Union

 

 ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

 

PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ V ČESKÉ REPUBLICE

- pojištění typu A10 / A20

 

  Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
1. pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho:

 

 

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění

 

 

 

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

 

18.000 Kč, max. 9.000 Kč/1 věc

spoluúčast 500 Kč

 

9.000 Kč
max. však 4.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč
podle části C, čl. 5, odst. 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění

 

9.000 Kč
max. však 4.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč
podle části C, čl. 6, odst. 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění

2. pojištění odpovědnosti

 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 

 

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 


c) jiná majetková újma

 

500.000 Kč

 

500.000 Kč

 

500.000 Kč

3. úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

smrt v důsledku úrazu

50.000 Kč

 50.000 Kč

4. pojištění zrušení objednaných služeb

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin

 

 

 

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby 

80% stornopoplatku

typ A10max. 10.000 Kč/os. celkem max. 30.000 Kč

typ A20 - max. 20.000 Kč/os. celkem max. 60.000 Kč

 

 

100% stornopoplatku

typ A10max. 10.000 Kč/os. celkem max. 30.000 Kč

typ A20 - max. 20.000 Kč/os. celkem max. 60.000 Kč

 

 

 

dospělá osoba: typ A10 - 10 Kč/den, typ A20 - 20 Kč/den

dítě do 15 let: typ A10 - 5 Kč/den, typ A20 - 10 Kč/den

 

 

 

 

PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ 

 

- pojištění typu B

 

  Riziko Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh v zahraničí

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlastii

b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti

d) přeprava tělesných ostatků

e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

f) ošetření jednoho zubu/ celkem za všechny zuby

g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

4.000.000 Kč

1.000 Kč/ 1 noc,
max. 10.000 Kč

1.000 Kč/ 1 noc,
max. 10.000 Kč

175.000 Kč

2.500 Kč

2.500 Kč/ max. 7.500 Kčcestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč/ 1 noc, maximálně 10.000 Kč

cestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč/ 1 noc, maximálně 10.000 Kč

  asistenční služby v zahraničí 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu
2.

 

 

pojištění zavazadel

 

 

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, odst. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho:

 

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění

 

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

 

10.000 Kč, max. 5.000 Kč/věc spoluúčast 500 Kč

5.000 Kč
max. však 2.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč

5.000 Kč
max. však 2.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč

    opožděné dodání zavazadel leteckou společností - pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

min. 24 hod max. 48 hod 3.000 Kč
déle než 48 hod
9.000 Kč

    poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů - pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10.000 Kč
3. pojištění odpovědnosti 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, odst. 2, písm. a) VPPCPCZ/0114*)

 

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti (podle části D, čl. 1, odst. 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*)

 

c) jiná majetková újma (podle části D, čl. 1, odst. 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*)

 

d) náklady na advokáta (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*)

 

e) náklady kauce (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*)

 

celkem za d) a e)

2.500.000 Kč

 

1.000.000 Kč

 

500.000 Kč

 

50.000 Kč

 

75.000 Kč

 

max. 125.000 Kč

4. úrazovépojištění

trvalé následky úrazu

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin

180.000 Kč

90.000 Kč

5. pojištění zrušení objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin 

 

 

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

 

80% stornopoplatku

max. 12.000 Kč /os.

celkem max. 36.000 Kč

 

100% stornopoplatku

max. 12.000 Kč/os.

celkem max. 36.000 Kč

 

6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

a) vyhledávání osoby - pátrání

b) vysvobozování

c) přeprava

d) přeprava tělesných ostatků

1.000.000 Kč

 

Evropa: 24 Kč/os./den

Slovensko: 20 Kč/os./den

 

 

 

© 2012 Dtour, Všechna práva vyhrazena

Vytvořeno společností EUROPEMC na systému PUBLICMC. Partner DenikyONLINE

Mapa stránek |